Preprava a doprava osôb na letisko Krakow Rzeszow

JKsmer dopravy na letisko Krakow PO
Odjazd Z JAKUBAN o 18:00hod
Datum: 03.08.2021
Čas príchodu: 19:55 hod.
KEsmer dopravy z letiska Krakow MI smer dopravy z letiska Krakow VT
Odjazd z letiska Košice o 17:00hod
Datum: 04.08.2021
Čas príchodu: 17:00 hod.
KRsmer dopravy z letiska Krakow BJ smer dopravy z letiska Krakow PO smer dopravy z letiska Krakow VT smer dopravy z letiska Krakow ST smer dopravy z letiska Krakow MI
Odjazd z letiska Krakow o 10:30hod
Datum: 06.07.2121
Čas príchodu: 10:30 hod.
Validate TRUSTe privacy certification
CA K-IM TOUR, Andreja Sládkoviča 5 (OC Zemplín), 07101 Michalovce
GSM.: +421 905 333 103 Email: kimtour@kimtour.sk